Електронна торгівля ЛЗ - ключові зміни в нових Ліцензійних умовах

Електронна торгівля ЛЗ - ключові зміни в нових Ліцензійних умовах

22 вересня 2021 р. Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які передбачають запровадження електронної торгівлі лікарськими засобами. Нововведення передбачено Постановою КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та затвердження Типової форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу» від 22 вересня 2021 р. № 1002.

Електронна роздрібна торгівля була дозволена ще з 14 січня 2021 року, коли набув чинності закон, який дозволив здійснювати електронну роздрібну торгівлю ліками підприємствам, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Що змінила постанова?

Пункт №30 змін, затверджених, Постановою Уряду від 22 вересня 2021 р. № 1002 регламентує порядок електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що визначається як роздрібна торгівля лікарськими засобами з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційним способом, яка включає прийом, комплектування, зберігання, доставку замовлень на лікарські засоби та відпуск лікарських засобів кінцевим споживачам. При цьому виключається пункт Ліцензійних умов, що дозволяє доставку лікарських засобів на час дії карантину (Пункт 271). Таким чином доставка лікарських засобів кінцевим споживачам залишиться доступною опцією і після закінчення періоду карантину.

На що звернути увагу

Електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється суб’єктами господарювання за умови наявності:

·   облаштованих приміщень та/або зони в матеріальній кімнаті для зберігання оформлених замовлень;

·    власного веб-сайта в адресному просторі українського сегмента Інтернету, інформація про який внесена до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

·   власної служби доставки, обладнання та устаткування, що забезпечують дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки, та/або договору з оператором поштового зв’язку, який має відповідне обладнання та устаткування та внесений до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;

·   електронної системи розрахунків та/або мобільних POS-терміналів для здійснення електронних платежів, в тому числі банківських карток безпосередньо за місцем надання послуги.

Забороняється електронна роздрібна торгівля та доставка кінцевому споживачу:

·   лікарських засобів, реалізація (відпуск) яких громадянам здійснюється за рецептами лікарів (крім відпуску таких лікарських засобів за електронним рецептом у порядку, встановленому МОЗ);

·   лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

·    сильнодіючих, отруйних, радіоактивних лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, перелік яких визначається МОЗ.

·   особам, які не досягли 14-річного віку.

Для здійснення електронної роздрібної торгівлі тепер недостатньо буде мати дійсну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Для розширення ліцензії видом діяльності «Електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами», необхідно буде додатково надати відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та копію договору з оператором поштового зв’язку про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу, завіреного ліцензіатом (у разі залучення на договірних засадах операторів поштового зв’язку), згідно з типовими формами, що наведені в Постанові.

Для організації електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами ліцензіат призначає принаймні одну особу, яка приймає, комплектує замовлення, надає консультації під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт. Така особа повинна перебувати із ліцензіатом у трудових відносинах та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: мати документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю "Фармація, промислова фармація" та стаж роботи за фахом не менше двох років.  

Замовник має право відмовитися від доставленого лікарського засобу, якщо:
- пошкоджено первинну та/або вторинну упаковку лікарського засобу;
- минув термін придатності лікарського засобу;
- уповноваженим органом опублікована заборона реалізації та застосування лікарського засобу;
- доставлене замовлення не відповідає замовленому за кількістю або складом, найменуванням, дозуванням, формою випуску, ціною.

Споживач має право повернути його співробітнику служби доставки ліцензіата, який здійснив доставку, без оплати доставленого лікарського засобу та/або послуг з його доставки та/або вимагати належного виконання замовлення.

Постановою також визначено, що електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами та їх доставлення кінцевому споживачу здійснюватиметься лише через аптеки та їх структурні підрозділи, які внесено до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

З повним текстом Постанови ви можете ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-licenzijnih-u-a1002

0800 214 100
apteka@openpharma.global  
https://openpharma.global

Ще більше корисної інформації: https://openpharma.global/blog